Què oferim

Per complir el nostre objectiu de restablir la salut i millorar la postura utilitzem els d'ajustos quiropràctics.

La primera visita:

Què farem durant la 1a visita?

  • Abans d'entrar a la sala d'ajustos, hauràs de respondre un qüestionari amb els motius i objectius principals de la visita i algunes preguntes sobre hàbits que poden influir en el teu estat de salut
  • Aquestes dades seran entregades a la Hanna, la quiropràctica, amb qui aniràs a la sala d'ajustos i on se't farà un estudi postural
  • I a continuació, l'ajust quiropràctic

Aquesta 1a visita sol durar entre 40 minuts i 1 hora aproximadament.

Informe

Durant la setmana següent després del primer ajust, et farem arribar l'informe dels resultats, així com exercicis i/o estiraments adequats per tu.

Aprofitem la 2a visita per comentar aquesta informació i per resoldre qualsevol dubte que t'hagi pogut sorgir. I com sempre, acabarem amb l'ajust.

Visites de seguiment

A partir d'aquí i segons l'estat de la teva columna, la Hanna t'anirà fent seguiment i aconsellant l'interval de temps entre visites més adequat per a tu.

Els ajusts solen durar entre 20 i 30 minuts.