Política de privacitat

Al Centre Quiropràctic Vic respectem la seva privacitat i volem mantenir una actitud oberta i transparent en tractar les seves dades personals. Per tant, disposem d'una política que estableix com es tracten i protegeixen les seves dades personals.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  • Hanna Bauters Arguilé
  • NIF: 39417317-D
  • Telèfon: 639462230
  • Domicili: Passatge de Joan Puig, 4 baixos - 08500 Vic (Barcelona)
  • E-mail: centrequiropracticvic@gmail.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al Centre Quiropràctic Vic, tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, per al consentiment dels quals vostè hagi prestat.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Mentre siguin necessaris per a la prestació dels serveis o relació contractual, mentre vostè no sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per a donar compliment a obligacions legals que en cada cas correspongui d'acord amb cada tipològica de dades.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Gestió de les dades dels pacients, del seu historial clínic i de les tasques administratives derivades de la prestació assistencial.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament se cediran les seves dades als tercers per als quals hem recaptat degudament el seu consentiment, així com per a donar compliment a les obligacions legals.

Transferències de dades a tercers països.

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en el Centre Quiropràctic Vic estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és procedent, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, el Centre Quiropràctic Vic deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a l'adreça de correu electrònic del responsable del tractament ressenyat anteriorment adjuntant còpia del seu DNI o document d'identitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: https://www.centre-quiropractic-vic.es/

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en el Centre Quiropràctic Vic han estat directament proporcionats per l'interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives
  • Adreces postals i electròniques